Duyurular

Dernek Genel Kurul Toplantılarının Yapılması ile Bildirim ve Beyannamelerinin Verilmesi ile İlgili Duyuru

17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi uyarınca dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının yapılması için 31.07.2020 olarak belirtilen tarih, 24.07.2020 tarihinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklama ile 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şubesi bulunan derneklerin ise şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından sonra 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.