Duyurular

Demokratikleşme Paketi Kabul Edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, kamuoyunda “Demokratikleşme Paketi” olarak bilinen Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nı kabul etmiştir. Tasarının yakın zamanda TBMM Genel Kurulunda görüşülerek Kanunlaşması beklenmektedir.

Tasarı farklı kanunlarda değişiklikler yapmanın yanı sıra Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda da bazı değişiklikler öngörmektedir. Yapılan değişiklere göre:

  • Açık yerlerdeki  toplantı ve yürüyüşlerin süresi bir saat uzatılmıştır.
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında Hükümet komiserine verilen görev ve yetkiler, Düzenleme Kurulu’na verilecektir.
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri, kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaç için kullanılamayacaktır.
  • Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesi imkansız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı takdirde kurul başkanı, dağılma kararı alacak ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirecektir.
  • Düzenleme Kurulu, toplantı veya gösteri yürüyüşünün, kanuna aykırı haline dönüşmesi durumunda, toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdiğini topluluğa ilan edecek ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bildirecektir.
  • Kurulun bu görevi yerine getirmemesi halinde, durum yetkili kolluk amirince mahallin en büyük mülki amirine bildirilecek ve mülki amirce toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine karar verilecektir. Mülki amir, yazılı veya acele hallerde, sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlendirerek olay yerine gönderecektir.

    Tasarının orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz.

    Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler incelendiğinde beklentileri karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Kanunun uluslararası insan hakları normları ve uygulamaları ışığında gözden geçirilmesi hatta yeni bir Kanun yapılmasının gerekli olduğu farklı platformlarda dile getirilmiş ve akademik çalışmalarda ortaya konulmuştur.