Haberler

Değişim için Bağış Ararştırması: İyi Uygulamalar, Bağışçılık Öyküleri ve İhtiyaçlar

Bireylerin üstlendikleri sorumlulukların değiştiği bir dönemdeyiz: buna her geçen gün sivil toplumun hareketlerinin daha çok canlılık kazanması, daha fazla şirket çalışanın sosyal sorumluluk çalışmalarının içinde yer almak istemesi, yurttaşların ortak talepler etrafında daha sıklıkla örgütlenmesi ve benzeri örneklerde şahit oluyoruz.

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bağışçılık ve sivil aktivizm gelişiyor. Aşağıdan yukarıya yöntemlere duyulan ilgiyle birlikte bireylerin sosyal değişim yaratmak, yenilikçi ve toplum temelli çözümler üretmek yönünüdeki çabaları da artıyor.

Sivil alanda liderlik tek bir kişinin elinde odaklanan bir halden çıkarak paylaşılarak genişleyen bir şekil alıyor. Bireyler sorunların çözümünde yer almak, bunun için kendi kaynaklarından katkıda bulunmak istiyorlar.

İnsanların hayal ettikleri geleceğin şekillenmesine katılımları mümkün hale geldikçe, bireysel ideallerin ve kaynakların yerel, ulusal ve bölgesel kalkınma süreçlerini etkileyebilme imkanı da artıyor.

Bireylerin daha iyi bir dünya yaratmak için yapabileceği en önemli katkılardan biri kendi varlıklarını (beceri, bağlantı, deneyim, para) bu idealleri gerçekleştirmek doğrultusunda çalışan kişi ve kuruluşları desteklemek üzere kullanmak.

Değişim yaratmak istedikleri alanlar ve bu alanlarda fark yaratmak için sağladıkları desteklerin şekilleri değişse de bağışçılar kendileri için önemli olan konularda en güçlü etkiyi yaratmak istiyorlar. Stratejik bağışçılığın da kabinde yatan bu düşünce; bireylerin ve şirketlerin sosyal değişimdeki rolünü güçlendirmekle birlikte misyonları ile örtüşen sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmalarının da önünü açıyor.

Spontane gelişen, kalpten gelen, acil ihtiyaçları giderme amacıyla yapılan hayırseverliğin ötesine giden stratejik bağışçılık sorunların köküne inerek, daha karmaşık sorunlara çözüm getirmeye çalışıyor ve daha fazla insana ulaşarak uzun vadeli ve sürdürülebilir değişimler yaratıyor.

Değişim için Bağış Araştırması Hakkında

Kuruluşundan bugüne hayırseverlik ve bağışcılık konularında çeşitli çalışmalar yürüten TÜSEV; Bağışçılığı Geliştirme Projesini stratejik bağışçılığı geliştirmek, bağışçılığı çevreleyen yasal ve mali altyapıyı daha elverişli hale getirmek ve dünyada gelişmekte olan modelleri Türkiye’de tanıtarak yaygınlaştırmak amacıyla yürütüyor.

Araştırmanın Hedefi: Bağışçılar hayırseverlikten stratejik bağışçılığa geçişlerinde; stratejik bağışçılığı daha iyi anlamak ve uygulayabilmek için çeşitli araçlara ve destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. TÜSEV bu ihtiyaçlara cevap vermenin yanı sıra; Türkiye’de stratejik bağışçılığın gelişmesi için gerekli ihtiyaçların belirlemek, bağışçıların doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri için önemli bir kaynak ve araç olacak Değişim için Bağış Araştırmasını hayata geçiriyor.

Araştırmanın Boyutları: Araştırma üç tür kategoride bağışçılık uygulamalarını ve ihtiyaçları inceleyecek.
1.Birey olarak bağışçılar (bireylerin dernek ve vakıflara yaptıkları bağışlar)
2.Şirket olarak bağışçılar (şirketlerin sosyal projeleri)
3.Vakıf olarak bağışçılar (hibe programları)

İyi Uygulamalar ve İlham Verici Öyküler: Kendi vizyonları doğrultusunda daha iyi bir dünya yaratılmasına katkıda bulunan bu üç kategorideki bağışçıların öykülerini paylaşarak stratejik bağışçılara ilham vermeye ve iyi örnekleri yaygınlaştırma çalışacağız.

Olumlu Sosyal Değişim: Araştırma sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları başarılı projeler sonucunda oluşan sosyal ve toplumsal değişimleri ortaya koyarak gerekli destek sağlandığında STKların yarattıkları etkiye işaret edecek. Bu sonuçlara dayanarak bağışçıları sürdürülebilir etki sağlanması ve uzun vadeli sorunların çözümü için stratejik bağışçılığa davet edeceğiz.

Düzenli ve Etkili Bağışçılık için İhtiyaç Analizi: Bağışçıların motivasyonlarını ve karşılaştıkları sorunları anlamaya çalışarak daha etkili ve daha düzenli bağış yapmalarının önündeki engelleri ve bunların nasıl çözümler gerektirdiğini tespit edeceğiz.

Sizden beklentimiz:

TÜSEV’in mevcut bağışçılık ortamını daha iyi tanımak ve stratejik bağışçılığın toplumsal değişimdeki rolünü tanımlamak amacıyla hayata geçirdiği Değişim için Bağış Araştırmasına aşağıda yer alan öneriler çerçevesinde katkıda bulunmak için bizimle iletişime geçmenizi diliyoruz:

Özel sektör temsilcisiyseniz: Özellikle etkisini değerlendirdiğiniz bir bağış programınızdan başarı öykünüzü bizimle paylaşın

Vakıf veya dernek temsilcisiyseniz: Sizi destekleyen şirket, vakıf ve bireysel bağışçılarınıza bizi yönlendirin

Bağışçıysanız: Kişisel bağışçılık öykünüzü bizimle paylaşın

Kişisel/kurumsal bağışçı ismi önererek veya kişisel/kurumsal bağışçılık öykünüzü paylaşarak araştırmaya katkıda bulunmak isterseniz bize bir email göndermeniz yeterli. Ardından en kısa süre içerisinde mülakat içeriği ve randevu takvimi ile ilgili sizinle irtibata geçeceğiz.

Bağışçılığı Geliştirme Projesi ve Değişim için Bağış Araştırması ile ilgili tüm soru ve yorumlarınız için Sevda Kılıçalp’e 0212 243 83 07 no’lu telefondan ya da sevda@tusev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.