Yayınlar

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi Sonuçlar Raporu 

COVID-19 Salgınının STK’lara etkisini ortaya koymayı amaçlayan anketin sonuçlarından oluşan raporun ikincisi, 10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülen ve 170 STK temsilcisinin cevapladığı soru formunun yanıtlarından oluşuyor. Rapor, salgının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lara etkisini, Mevcut Kaynaklar, COVID-19’un Kuruluşunuza Etkisi, Hibe ve Fonlar, Yardım ve Bağışlar, İstihdam ve Sürdürülebilirlik başlıklarında ele alıyor.

Yazar: TÜSEV

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi Sonuçlar Raporu 

Raporu İndirin