Yayınlar

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi II Sonuçları

COVID-19 Salgınının STK’lara etkisini ortaya koymayı amaçlayan anketin sonuçlarından oluşan raporun ikincisi, 11-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülen ve 141 STK temsilcisinin cevapladığı soru formunun yanıtlarını, çalışmanın ilk fazıyla karşılaştırmalı şekilde sunuyor. Rapor, salgının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lara etkisini, Mevcut Kaynaklar, COVID-19’un Kuruluşunuza Etkisi, Hibe ve Fonlar, Yardım ve Bağışlar, İstihdam ve Sürdürülebilirlik başlıklarında ele alıyor.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi II Sonuçları

Raporu İndirin