Haberler

CIVICUS 2015 Sivil Toplumun Durumu Raporu Yayınlandı

Sivil toplumun içerisinde bulunduğu durumu analiz etmek amacıyla CIVICUS tarafından hazırlanan “2015 Sivil Toplumun Durumu Raporu” (State of Civil Society Report) yayınlandı. Her yıl farklı bir tema ile hazırlanan raporun bu yılki teması sivil toplumun kaynak bulmada karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar olarak belirlendi. TÜSEV’in Türkiye bölümünün yazılmasına katkıda bulunduğu raporda ayrıca, küresel krizlere karşı sivil toplumun duruşu, protesto eğilimleri, sivil özgürlüklere karşı tehditler ve sivil toplumda yeni yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. 165 ülkeden CIVICUS üyelerinin katkı sağladığı raporda, sivil özgürlüklere karşı tehditler ve kaynaklara erişim ile ilgili engeller, en önemli küresel sorun alanları olarak ortaya çıkıyor.