Haberler

Avukatlar Ağı Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan Avukatlar Ağı Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 9 Kasım tarihinde gerçekleşti. Amaçları arasında sivil toplum için elverişli yasal ve mali ortamın geliştirilmesine katkı sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) politika yapım ve karar alma süreçlerine katılımının artırılmasının da bulunduğu proje çerçevesinde, STK’ları ilgilendiren yasal mevzuat hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması amacıyla, örgütlenme özgürlüğü alanında çalışan avukatların katılımıyla gerçekleşen toplantıdan öne çıkan noktaların derlendiği toplantı notlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.