Yayınlar

Avrupa Konseyi Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım Rehberi Çevirisi

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 üye ülke tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde kabul edilen “Guidelines for civil participation in political decision making” belgesinin (Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım Rehberi), TÜSEV tarafından hazırlanan gayrıresmî çevirisi yayımlandı. Temel hedefi, sivil toplum kuruluşlarının ve daha geniş kapsamda sivil toplumun politik karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi olan rehber, bu hedef doğrultusunda Avrupa Konseyi üye ülkelerini yönlendirmek için temel ilkeleri ortaya koyuyor. Rehber ayrıca, sivil toplum ile kamu otoriteleri arasındaki diyalog, istişare ve işbirliğinin sağlanması için her seviyede sürdürülebilir mekanizmaları teşvik edecek uygulamaları ortaya koyuyor.

Avrupa Konseyi Politik Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım Rehberi Çevirisi

Raporu İndirin