Yayınlar

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) Sivil Toplum Alt Sektörü Vaka Analizi

Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 kapsamında hazırlanan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) Sivil Toplum Alt Sektörü vaka analizinde 2014-2020 uygulama döneminde sivil toplumun ilk kez ayrı bir alt sektör olarak kabul edildiği IPA II inceleniyor. Vaka analizi kapsamında ayrıca Türkiye’de sivil toplum sektörü için belirlenen hedefler, öncelikler ve aktarılacak mali yardım ile birlikte bütüncül bir kamu politikası oluşturulması için programlama sürecine sivil toplum katılımı, koordinasyon ve izleme süreçleri değerlendiriliyor.

Yazar: TÜSEV

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) Sivil Toplum Alt Sektörü Vaka Analizi

Raporu İndirin