Anket: Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında bir anket çalışması yürütmektedir.

Cevaplarınızla anlam kazanacak olan bu anket çalışması Türkiye’deki sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı:

(1) Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri;
(2) STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve
(3) Kamu – STK İlişkisi İzleme Matrisi ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlere ilişkin sorular içermektedir.

Anket soruları, kuruluşunuz ile ilgili bilgiler ve yasal ortam ile ilgili deneyim ve görüşlerinizi aktaracağınız şekilde düzenlendiği için bu anketin kurumunuz adına bir kişi tarafından doldurulmasını rica ederiz.

Ankete verilen cevaplar Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Türkiye 2016 Raporu için kullanılacak ve vereceğiniz tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak sizlerin Türkiye’deki ortamı değerlendirmeniz ve uygulamalara dair deneyimlerinizi aktarmanız bu raporun daha kapsamlı olarak hazırlamamıza yardımcı olacaktır.
Anketin tamamlanması ortalama 25 dakika sürecek ve anket 11 Kasım 2016 Cuma günü saat 18:00’e kadar erişime açık olacaktır. Ankete erişim için lütfen bu adresi tıklayınız:

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi Anketi- 2016

Katılım ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

TÜSEV