Duyurular

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Sivil Toplum Kuruluşları İle İlgili Bölüm

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında  Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bölüme yer verilmiştir.
Mevcut durum analizi, amaç ve hedefler, politika ve tedbirler başlıkları altında ele alınan bölümde, 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen tedbir ve politikalar aşağıda sıralanmaktadır:
• STK’lara ilişkin ikincil mevzuat çalışması yapılacaktır.
• STK’lara ilişkin bilgi sisteminin geliştirilmesine devam edilecek, kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonlar gerçekleştirilecektir.
• Kamu yararına çalışma statüsüne sahip sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verilebilirliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
• Gerçek ve tüzel kişilerin e-devlet üzerinden dernek üyelik bilgilerinin sorgulanması sağlanacaktır.
2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının tamamına buradan, TÜSEV tarafından derlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bölüme ise buradan ulaşabilirsiniz.