Duyurular

2015 Yılı Mal Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu Hakkında

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun “Mal Bildiriminde Bulunacaklar” başlıklı 2. maddesi (f) fıkrasında vakıfların idare organlarında görev alanların ve kamu yararı statüsüne sahip derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Buna göre;

·      Göreve atanmada,

·      Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,

·      Yönetim kurulu üyeleri göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

·      Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

mal bildiriminin verilmesi zorunludur.

Diğer taraftan, 3628 Sayılı Kanun’un “Bildirimin Yenilenmesi” başlıklı 7. maddesinde “Bu kanun kapsamındaki göreve devam edenlersonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nu gereği vakıfların yönetim organlarında görevine devam eden vakıf yönetim kurulu üyeleri ile kamu yararı statüsüne sahip derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2015 yılında yenilenmesi zorunlu bulunan Mal Bildirimlerini en geç 27.02.2015 tarihine kadar vakfın bağlı bulunduğu bölge müdürlüklerine ya da dernekler il müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur.

Vakıfların yönetim organlarında görev yapan kişilerden devlet memuru olanlar, çalıştıkları kamu kurumlarına mal bildiriminde bulunduklarından ayrıca mal bildiriminde bulunmaları gerekmemektedir.

Mal Bildirimi ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, 3628 Sayılı Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 10. maddesinde “…mal bildiriminde bulunmayanlara üç aya kadar hapis cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

Boş mal bildirim formunun excel formatında düzenlenmiş haline buradan ulaşabilirsiniz.