Haberler

11. Kalkınma Planı Dahilinde Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Oluşturuldu

2019-2023 döneminde Türkiye’nin yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koymayı hedefleyen On Birinci Kalkınma Planı’nın hazırlık süreci Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

2017 yılında yayımlanan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi ile özel ihtisas komisyonları arasında ilk kez  Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Sivil Toplum Özel İhtisas Komitesi toplantıları 22-23 Aralık 2017 ve 15 Ocak 2018 tarihlerinde, İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarını (STK) bir araya getirmek için Habitat Derneği ve Bilgi Üniversitesi STK Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen danışma toplantısı ise 11 Ocak 2018 tarihinde düzenlenmiştir.

TÜSEV’in  üyeleri arasında yer aldığı Sivil Toplum Özel İhtisas Komitesi toplantılarında kalkınma sürecinde STK’ların rolünün güçlendirilmesi için  yasal ve mali altyapıyı  destekleyecek mevzuat değişiklikleri, mevzuatın STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımlarını teşvik edecek hale getirilmesi, STK’larda insan kaynağı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek kamu politikalarının oluşturulması ve STK verilerinin resmi istatistik programlarına dâhil edilmesi gibi konular geniş şekilde ele alınarak ortak öneriler üzerine çalışılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alacak hedef, strateji ve politikaların belirlenmesi sürecinde, Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Raportörü tarafından hazırlanan “Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Ön Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Sivil Toplum Özel İhtisas Komitesi üyesi olarak konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olacak, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek gelişmeleri iletişim kanalları üzerinden paylaşacaktır. On Birinci Kalkınma Planı ile ilgili güncel duyurular ve gelişmelerden haberdar olmak için http://onbirinciplan.gov.tr/ sayfasını takip edebilirsiniz.