Haberler

STK’ların Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar başlıklı raporu yayımlandı. STK’ların katılım süreçlerine dair Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerden seçilen vaka analizi örnekleri eşliğinde uluslararası ve Avrupa standartları ve uygulamalarına dair değerlendirmeler sunan rapor söz konusu ülkelerde STK’ların karar alma süreçlerine katılımını desteklemede özel olarak kullanılan yöntemleri ve benimsenen ilkeleri de mercek altına alıyor. Igor Vidačak tarafından hazırlanan ve Türkiye’de karar alma süreçlerinin ortaklaşa ve belirli ilkeler ve mekanizmalar etrafında yürütülmesi hedefiyle kamu kurumları ve STK’lar tarafından yürütülen çeşitli çalışmalara katkı sağlayarak, katılım süreçlerinin sürdürülebilir olması ve özellikle merkezi düzeydeki karar alma mekanizmalarına STK’ların daha etkin ve yetkin olarak katılması için elverişli bir ortamın hazırlanmasına destek olmayı da amaçlayan rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

STK’ların Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu