Boğaziçi Üniversitesi Vakfı


Kuruluş Adı
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
Adres
Bebek Arnavutköy Cad.
Posta Kodu
34345
E-mail
buvak@boun.edu.tr
Telefon
02122659946
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Websitesi
www.buvak.org.tr
Fax
02122573762
Tercih edilen iletişim aracı
1-E-mail
İletişim Kurulacak Kişinin
İsim
Elvan Zihnioğlu
Ünvan
Genel Müdür Yardımcısı
E-mail
Elvan.zihnioglu@boun.edu.tr
Telefon
02123597474
Kuruluşun Tarihçesi
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) 1978 yılında Prof. Dr. Aptullah Kuran, Ertuğrul Zekai Ökte ve Prof. Dr. Nedim Bilgen tarafından kuruldu. 14 Aralık 1978 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen vakıf, tescil edilerek tüzel kişiliğe sahip oldu. Kurucularının tahsis ettiği 300 bin TL kuruluş sermayesiyle faaliyetine başlayan BÜVAK 1981’de ilk sosyal yardım ve burs vermeye başladı. Bağışçılarının desteğiyle kaynaklarını her yıl artıran BÜVAK, 1984’te oluşturulan Öğrenci Faaliyetleri Fonu, Mezunlar Fonu, Çevre Koruma Fonu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Destekleme Fonu’nun yanı sıra ilk kez akademik faaliyetlere destek olarak üniversiteye de katkı sağlamaya başladı. Bunu 1989 yılında akademik teşvik bursları ve ödülleri izledi. Aynı yıl BÜVAK iştiraki BÜTEK A.Ş. kuruldu. 1995 yılında BÜVAK’a tanınan vergi muafiyeti hakkının ardından BÜVAK, değişik tarihlerde gerçekleştirdiği kampanyalarla sağladığı kaynakla burslar ve fonlarla akademik çalışmaları desteklemenin yanında tarihi binaların restorasyonuna da önemli katkılar sağladı. BÜVAK, üniversiteye yeni bina, laboratuvar, kültür merkezi ve sosyal yaşam alanları kazandırılması için birçok proje geliştirilmesine öncülük etti ve projelerin tamamlanması için kaynak sağladı.  
Misyonu
Boğaziçi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve organlarının yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek, Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının, idari eleman ve hizmetlileri ile emeklilerinin, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi desteği sağlamak, faaliyetlerde bulunmak,  
Vizyonu
Türkiye’nin İktisadi, sosyal, kültürel, teknolojik, öğretim ve eğitim hayatını, çevrenin bu konularla ilgili gereksinimlerini konu alan araştırma ve incelemeler ile uygulamalara gerekli gördüğü desteği sağlamak, bunlar için yurtiçi ve yurtdışı girişim ve ortak çalışma olanakları hazırlamak.
Faaliyetler-Programlar
Boğaziçi Üniversitesi'nde; - lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim gören öğrencilerimize gereksinim, başarı, kitap-yemek-yurt, değişim programı bursları sağlanmaktadır. -akademik faaliyetlere destek programı çerçevesinde öğretim üyelerimize uluslararası makale teşvik, editörlük, kitap, araştırma altyapısı ve yayın ağırlıklı faaliyet, konferans ve çalıştay düzenleme, yurtiçinden ve dışından bilim insanı getirme, konferans katılımı destekleri verilmektedir. -üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin, mezunlarının, idari eleman ve hizmetlileri ile emeklilerinin, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi destek sağlanmaya çalışılmaktadır - yeni bina, eski binaların yenilenme çalışmaları, laboratuvar, kültür merkezi ve sosyal yaşam alanları kazandırılması gibi birçok projenin geliştirilmesi ve yürütülmesi için kaynak sağlamaya çalışmaktadır  
Üye Sayısı
157
Çalışma Alanı
1-Bilim 2-Eğitim
Faaliyet düzeyi
1-Ulusal
Çalışan Sayısı
Ücretli Tam zamanlı
27
Ücretli Yarı zamanlı
0
Gönüllü
0
Danışman
0
Üye olduğu kuruluşlar
Ulusal
Üye olduğu kuruluşlar
Uluslararası
Denetleyen Kuruluşlar
Kamu İç denetim
İktisadi işletmeniz var mı?
Evet
Vergi muafiyeti / kamu yararı statüsünüz var mı?
Evet
Kuruluşu tanımlayan kelimeler
Boğaziçi Üniversitesi, Robert Kolej, Burs, Akademik Faaliyetlere Destek
Diğer
İsim: Faaliyet Raporu Yazar: . Yayınlanma tarihi: . Dili: Türkçe
Yönetim Kurulu
Mütevelli Heyeti