İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen İşletmeler için Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı vakıf ve derneklerin de başvuru yapabileceği bir mali destek programı başlatmıştır. 20 milyon TL bütçeli program kapsamında en az 12 ay sürecek projelere en az 200.000, en fazla 1.000.000 TL tutarında hibe sağlanacaktır. Destek sağlanacak uygun proje örnekleri arasında işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması, uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetim ve denetimine yönelik hizmet yapılarının oluşturulması, ekoverimlilik (temiz üretim) ve eko-inovasyon alanında İstanbul için uygun olan sektörlerde örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi gibi projeler sayılmıştır. Mali destek programına en geç 22 Mart 2010 gününe kadar başvurabilir, detaylı bilgi ve başvuru rehberine www.istka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.