2016 Yılı AB İlerleme Raporu Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 Türkiye İlerleme Raporu Kasım 2016’da yayımlandı. Raporun tamamına buradan, TÜSEV tarafından derlenen sivil toplumu ilgilendiren maddelerin yer aldığı belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz.