Online Yayınlar

 • Bireysel Bağışçılar için Rehber

  Planlı bağışçılığa geçiş yapmak isteyenler için yol gösterici nitelikli ilk ve tek rehber olan bu yayında, bağışçıların ne tip zorluklarla karşılaştıklarına, ne tür yaratıcı yöntemler benimsediklerine ve stratejilerini zamanla nasıl adapte ettiklerine dair kişisel paylaşımlar bulunmaktadır. Sosyal değişim projelerini destekleyen, desteklediği çalışmalara aktif olarak katılan, girişimci tipte 23 bağışçının öyküsünün yanı sıra bireylerin bağış kararlarını alırken faydalanabilecekleri pratik bilgiler, avantajları ve dezavantajları ile bağış seçenekleri, bağış stratejisi oluşturmak için izlenebilecek adımlarlar aktarılmaktadır.  Ailelerinin veya kendilerinin bağışçılık öykülerini paylaşan bağışçılar şöyle: Prof. Dr. Ali Doğramacı, Bülent Eczacıbaşı, Ebru Uygun, Engin Öztürk, Güler Sabancı, Hakan Habip, Haldun Taşman, İbrahim Betil, İbrahim Çeçen, İzzet Özilhan, Kamil Yazıcı, Mehmet Selim Baki, Nazire Dedeman Çağatay, Nüket Ersoy Alevli, Nuri Has, Rahmi M. Koç, Dr. Servet Harunoğlu, Suzan Onat Bayazıt, Şerafettin Erbayram, Şule Kurt ve Timur Erk’e ve vefatlarından önce bu çalışmaya katma şansına eriştiğimiz Asım
  Kocabıyık ve Ferhat Şenatalar.

 • Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Yasal ve Vergisel Düzenlemeler Rehberi

  Bağışçılar için geliştirdiğimiz rehber serimizin bir parçası olan bu yayın, bağış yapmak isteyen kişi ve kuruluşların bağış konusunda merak edebilecekleri sorulara cevap verebilmek amacıyla hazırlandı. Bağışçılığı çevreleyen yasal ve vergisel düzenlemeleri tek kaynakta toplayan rehberde, bağışların esas olarak vergi indirimine konu olabilecek bağışları irdeleniyor. Bağışçılığın karmaşık ve teknik boyutu olarak görülen bu konular, rehberde daha açık ve kolay anlaşılır bir anlatımla ele alınıyor.  

   

 • Bağışçılar Vakıfları için Rehber

  Bu rehber, Türkiye’de kuruluş aşamasındaki tüm bağışçılar vakıflarına yönetişim, kaynak geliştirme, hibe tahsisi ve iletişim gibi kilit konularda yol göstermesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kaynaklar ve literatürden faydalanılarak, TÜSEV Sosyal Yatırım Programı ekibi tarafından 2008’de hazırlandı. Rehber, TÜSEV Bağışçılar Vakıfları Destek Programı kapsamında yeni tasarımı ile yayına sunuluyor.

 • Sivil Toplum İzleme Raporu 2012

  TÜSEV'in sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konuları detaylı biçimde mercek altına alarak ikincisini hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 yayınlandı. Raporda, 2011-2012 döneminde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve alanın güçlü yanları bir önceki yılın bulgularıyla karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Yasal çerçeve, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıklarından oluşan raporda, STK’ların medyada görünürlüğü ek bir bölüm altında yer alıyor. Raporun online versiyonlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 • Tax Legislation Related to Foundations and Associations in Turkey and Public Benefit Status: Current Situation and Recommendations

  Tax Legislation Related to Foundations and Associations in Turkey and Public Benefit Status: Current Situation and Recommendations Report analyses the current situation of the fiscal legislation and Public Benefit Status in Turkey and offers recommendations for improvements in the tax regime under two parts. The first part of the report examines the fiscal and tax regulations for the foundations and associations in Turkey and puts forward suggestions for a more enabling fiscal environment for CSOs and development of civil society and philanthropy in Turkey. The second part of the report examines the Tax Exemption Status for Foundations and Public Benefit Status for Associations; the most important means of benefiting from tax exemptions or exceptions for CSOs in Turkey. 

  You can reach the report in the below given link.