Online Yayınlar

  • Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller

    TÜSEV’in Ocak 2009’dan beri Avrupa Birliği, Demokratikleşme ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi bulguları Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller adlı bir raporla bir araya getirilmiştir.
    Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 2004 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren Dernekler Kanunu Türkiye’de sayıları yaklaşık 85.000’ini bulan dernekler açısından bir dönüm noktası olmuştu. Ancak, 2004’ten günümüze geçen sürede, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uygulamalarda derneklerin yaşadıkları sorunlar gündemi sık sık meşgul etmeye devam etmiştir.