Online Yayınlar

 • Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması

  Sivil toplumun varlığını güçlendirerek sürdürmesi için çalışmalarına devam eden TÜSEV, Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nu yayınlamaya hazırlanıyor.

 • Bolu Bağışçılar Vakfı Analizi Yerel Kalkınma için Örnek bir İşbirliği ve Örgütlenme Modeli

  TÜSEV yeni yayınında, yerel kalkınma için örnek bir işbirliği ve örgütlenme modeli olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nı inceleyerek Türkiye’de yeni ortaya çıkan bu vakıf türünün özelliklerini, rollerini, getirdiği faydaları pratik uygulaması ile birlikte tanıtıyor. Raporda Türkiye’de kendi türünde bir ilk olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nın (BBV) örgütlenme biçimi, faaliyetleri, işbirlikleri mercek altına alınmıştır. Bundan sonra benzer yapılar kurmak isteyen kişilere örnek oluşturma, bu vakıf modelinin başarı ile uygulanması için gerekli şartları tanıtma, olası zorluklar karşısında alınabilecek önlemleri ve izlenebilecek faydalı stratejileri paylaşma amacıyla bu vaka çalışması hazırlanmıştır. BBV’nin kurucuları ve paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda vakfın başarısına katkıda bulunan faktörler ve faaliyetlerin paydaşlar üzerindeki etkisi analizi de raporda yer alıyor. Analizin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.

 • Sivil Toplum İzleme Raporu 2011

  TÜSEV, ilk kez bir sivil toplum izleme raporu hazırlayarak sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konuları mercek altına aldı.  Raporda, sosyal, ekonomik ve politik alanda giderek daha fazla bahsedilen aktörler haline gelen STK’ları ilgilendiren çeşitli konuları derinlemesine ele alıyor.

 • STEP Raporu: Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası

  TÜSEV'in CIVICUS ile hayata geçirdiği ve Türkiye'de sivil toplumun durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırma olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) kapsamında hazırlanan Türkiye'de sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası raporu yayınlandı. Koç Üniversitesi'nden Ahmet İçduygu, Dr. Deniz Ş. Sert ve TÜSEV koordinasyonunda yapılan araştırma ile vatandaşların sivil topluma katılımı, STK'ların organizasyon düzeyi, sivil toplum alanında benimsenen değerler, STK'ların sosyal ve siyasal alana etkisi, sivil toplumun içinde bulunduğu politik, sosyal, kültürel ortam değerlendiriliyor. Proje hakkında detaylı bilgi için: www.step.org.tr

 • Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu

  Türkiye’de sosyal girişim modelinde çalışan kuruluşların ihtiyaç analizini, ortamının sosyal girişimler açısından değerlendirilmesini ve kısa ve uzun vadede modelin gelişmesi için TÜSEV'in önerilerini içeren Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu yayınlandı. Raporda, Sosyal girişimcilik Projesi kapsamında yürütülen literatür taraması, ilgili paydaşlar arasında yapılan çeşitli toplantıların çıktıları ve TÜSEV'in güncel araştırma verileri derlenerek hazırlandı.