Online Yayınlar

STEP Raporu: Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası

TÜSEV'in CIVICUS ile hayata geçirdiği ve Türkiye'de sivil toplumun durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırma olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) kapsamında hazırlanan Türkiye'de sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası raporu yayınlandı. Koç Üniversitesi'nden Ahmet İçduygu, Dr. Deniz Ş. Sert ve TÜSEV koordinasyonunda yapılan araştırma ile vatandaşların sivil topluma katılımı, STK'ların organizasyon düzeyi, sivil toplum alanında benimsenen değerler, STK'ların sosyal ve siyasal alana etkisi, sivil toplumun içinde bulunduğu politik, sosyal, kültürel ortam değerlendiriliyor. Proje hakkında detaylı bilgi için: www.step.org.tr

Ülkemizde sivil toplumun durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırma projesi olan Sivil Toplum Endeksi Projesi’nin ana çıktısı olan Ülke Raporu Mart ayında yayınlanmıştı. Projenin bir diğer çıktısı ise sivil toplumu çeşitli konularda derinlemesine incelemek amacıyla hazırlanan beş vaka analizi olmuştur. Vaka analizlerinin konuları ve yazarları:
· Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum: Organizasyon Düzeyine Etkiler, Zeynep Alemdar, Rana Birden Çorbacıoğlu 
· Türkiye'de Eğitim Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları, Esin Aksay 
· Kimlik Siyaseti ve Türkiye'deki Kadın Örgütlerine Katılım, Hande Paker 
· Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye'deki 5 Şirket ve 5 STK'nın İncelemesi, Peren Özturan 
· Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Hesapverebilirlik, Zeynep Meydanoğlu, Bilal Zivali 
STEP Raporuna ve vaka analizlerine www.step.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 01/08/2011